Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

Nový stavebný zákon - aké budú zmeny?

Pridané: 26.10.2023

Po takmer pol storočí od zavedenia pôvodných predpisov boli prijaté nové verzie Zákona o výstavbe a Zákona o územnom plánovaní, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2024. Tieto zmeny majú za cieľ napraviť slabiny staršej legislatívy a reagovať na aktuálne potreby obyvateľstva. Zmeny by mali priniesť jednoduchší a rýchlejší proces schvaľovania stavieb, podporu digitalizácie, ako aj prísnejšie sankcie pre nelegálne stavby.

Zmeny zákona o výstavbe: 

  • Prenos kompetencií: Jednou z hlavných zmien novej legislatívy je prenos kompetencií vykonávaných v rámci stavebných konaní obcami pri prenesenom výkone štátnej správy späť na štát. Súčasťou tejto zmeny je zriadenie centrálneho orgánu štátnej správy, a to Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorý bude konať prostredníctvom podriadených stavebných úradov s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) teda prejde na regionálne pracoviská novozriadeného Úradu.
  • Zjednodušenie povoľovacieho procesu: Nová legislatíva má zrýchliť proces udeľovania stavebných povolení z aktuálnych 300 dní na 40 pracovných dní. Až prax ukáže či to bude reálne možné. Viacstupňové stavebné konania sa nahradia jedným rozhodnutím o stavebnom zámere, ktoré bude zároveň overením projektu a umožní ihneď začať s výstavbou. Zjednodušené povoľovanie pre drobné stavby a stavebné práce sa zachováva. Stavebník pri tomto postupe musí spĺňať podmienky umiestnenia a dostane potvrdenie o ohlásení stavby od stavebného úradu.
  • Elektronizácia konania a digitalizácia dát: Povoľovanie stavieb by sa malo zjednodušiť vďaka  novému informačnému systému Urbion. Projektanti budú môcť zastupovať stavebníka v povoľovacom procese. Sú povinní vypracovať návrh stavebného zámeru podľa stavebníkových pokynov a zaznamenať ho v systéme Urbion. Ten automaticky posúdi a zverejní návrh pre dotknuté strany. Stavebník môže celý proces sledovať online.

 

Pred vydanim rozhodnutia prebehnú konzultácie s relevantnými orgánmi, právnickými osobami, obcou a susedmi. Všetky konania podľa Zákona o výstavbe budú elektronické. Novinkou je aj princíp „jeden krát a dosť“, čím sa od občanov nebudú opakovane vyžadovať informácie, ktorými štát už disponuje.

 

  • Problematika čiernych stavieb: Čierne stavby budú prísnejšie postihované kvôli zložitým a dlhým stavebným procesom. Nový zákon sprísňuje procesy týkajúce sa čiernych stavieb. Nebude možné žiadať o dodatočné povolenie, a ak vlastník stavbu neodstráni, stavebný úrad ju odstráni sám, pričom náklady bude vymáhať od vlastníka. Sankcie za porušenia sa zvyšujú a rozširujú, vrátane možnosti prepadnutia stavby štátu. Okrem stavebníkov budú môcť byť potrestaní aj ďalší zúčastnení. Pravidlá sa vzťahujú na nové čierne stavby, zatiaľ čo existujúce môžu byť legalizované, ak spĺňajú určité podmienky.
  • Účinnosť od? Reálna účinnosť týchto zmien je otázna - zákon vstúpi do platnosti 1. apríla 2024. No na základe reálneho stavu na úradoch sa ukazuje že zaviesť tieto zmeny do praxe na jednotlivých úradoch môže byť časovo oveľa náročnejšia úloha ako sa pôvodne predpokladalo. 

Akékoľvek konania na stavebných úradoch, ktoré nebudú právoplatne ukončené do 31. marca 2024, sa budú riešiť podľa predpisov platných až do tohto dátumu.

 

Ing. Matúš Kaník